Privacybeleid

INTRODUCTIE & DEFINITIES

Dansschool MarlonSalsipuedesl heeft dit cookie- en privacy beleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van Dansschool MarlonSalsipuedes.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Dansschool MarlonSalsipuedes (KVK nummer 62564897), gevestigd te Tilburg.

Onder diensten van Dansschool MarlonSalsipuedes moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die Dansschool MarlonSalsipuedes aanbiedt, zoals onder meer haar (mobiele) website MarlonsSalsipuedes.nl, webwinkel, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle abonnementen of danslessen die zij aanbiedt , die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn (hierna: “diensten”).

Onder relaties (hierna: “relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van Dansschool MarlonSalsipuedes afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Dansschool MarlonSalsipuedes.

 

COOKIEBELEID

Soorten cookies en doeleinden
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Dansschool MarlonSalsipuedes maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle in dit document vermelde websites en applicaties van Dansschool MarlonSalsipuedes. Dansschool MarlonSalsipuedes vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op de website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt:

Noodzakelijke cookies:
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van MarlonSalsipuedes.nl te laten functioneren. Dansschool MarlonSalsipuedes gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd):
Cookies die het gebruik van de website van Dansschool MarlonSalsipuedes analyseren, zodat Dansschool MarlonSalsipuedes de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. Dansschool MarlonSalsipuedes gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt Dansschool MarlonSalsipuedes gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Dansschool MarlonSalsipuedes anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics – zie onderstaand “Tracking cookies”.

Tracking cookies:
Met uw toestemming verzamelen Dansschool MarlonSalsipuedes en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van Dansschool MarlonSalsipuedes en de interesses van gebruikers. Dansschool MarlonSalsipuedes gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

Social Media cookies:
Op de website van Dansschool MarlonSalsipuedes kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube en Vimeo. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van Dansschool MarlonSalsipuedes via social media direct kunnen delen met anderen. Dansschool MarlonSalsipuedes heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedInTwitterYouTube en Vimeo.

Wij maken eventueel gebruik van het embedden van YouTube en Vimeo. Deze 2 partijen houden bij het bekijken van deze video’s via onze websites ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

Aanpassen cookies instellingen
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een popup the zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Standaard staan alle cookies uit, tenzij u ons privacy beleid accepteert.

Via de knop Cookie instellingen, kunt u het niveau aanpassen waarop onze website cookies gebruikt. Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van Dansschool MarlonSalsipuedes en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen:

 

 

PRIVACYBELEID

De (persoons)gegevens van relaties worden door Dansschool MarlonSalsipuedes met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dansschool MarlonSalsipuedes verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  1. het aanbieden en uitvoeren van haar diensten
  2. het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
  3. het beheren van de gebruikersaccounts
  4. het verbeteren van haar dienstverlening door bv. relevante gepersonaliseerde artikelen en nieuwsbrieven te tonen aan onze relaties o.b.v. hun voorkeuren en interessegebieden
  5. het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke diensten het best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt
  6. het per email toesturen of op een website vertonen van een (gepersonaliseerde) aanbieding, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap.

Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Dansschool MarlonSalsipuedes verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waar hij zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook “Cookiebeleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door Dansschool MarlonSalsipuedes zelf.

Opslag & beveiliging van gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van Dansschool MarlonSalsipuedes; de website database of bij de eerder genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

Websites van derden
Wanneer u in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van Dansschool MarlonSalsipuedes. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacybeleid van Dansschool MarlonSalsipuedes niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. Dansschool MarlonSalsipuedes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

Inschakeling van derden
Dansschool MarlonSalsipuedes kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dansschool MarlonSalsipuedes zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

Doorgifte andere landen
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Dansschool MarlonSalsipuedes uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. Dansschool MarlonSalsipuedes is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

Leeftijd
U garandeert Dansschool MarlonSalsipuedes dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

Inzage & correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, dan kan dat door een e-mail sturen aan info@marlonsalsipuedes.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Dansschool MarlonSalsipuedes uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Dansschool MarlonSalsipuedes op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging cookie & privacy beleid
Het kan voorkomen dat het cookie & privacy beleid van Dansschool MarlonSalsipuedes wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacy beleid van Dansschool MarlonSalsipuedes regelmatig te raadplegen.

Contact
Voor vragen over dit cookie & privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Dansschool MarlonSalsipuedes

Laatst bijgewerkt: 1 september 2021